Microsoft .NET-keretrendszer (magyar) 4.8.3761

Microsoft .NET-keretrendszer (magyar) 4.8.3761

Microsoft Corporation – 58,7MB – Shareware – Windows
ra khỏi 11 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Tổng quan

Microsoft .NET-keretrendszer (magyar) là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.414 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft .NET-keretrendszer (magyar) là 4.8.3761, phát hành vào ngày 11/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/11/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 4.8.3761, được sử dụng bởi 76 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft .NET-keretrendszer (magyar) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 58,7MB.

Người sử dụng của Microsoft .NET-keretrendszer (magyar) đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft .NET-keretrendszer (magyar)!

Cài đặt

người sử dụng 1.414 UpdateStar có Microsoft .NET-keretrendszer (magyar) cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản